Welcome / Bienvenue / Benvinguts / Bienvenidos
For information about my translation services, please visit the main site.
Pour des informations sur mes services, merci de regarder le site principal.
Para información sobre mis servicios de traducción, visite el web principal.

Problemàtiques del llenguatge administratiu

Per què els polítics i l’administració pública tenen una obsessió per parlar de “problemàtiques”? En teniu un exemple en aquest article publicat per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en què s’anunciava el tancament de les escoles a causa de la neu. (La foto demostra clarament que aquesta decisió va ser justificada, per l’enorme quantitat de neu que va caure!).

Segons l’article, el mal temps pot ocasionar “problemàtiques”. Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, “problemàtica”, com a substantiu, significa “Conjunt dels problemes que planteja una ciència, una filosofia, etc.”. Per tant, l’Ajuntament ens està informant de diversos conjunts de problemes (amb un conjunt no n’hi prou?) que ocasionen una ciència o filosofia (la ciència de la meteorologia, potser?).

Si volem dir “problemes”, i en el llenguatge de cada dia parlem de “problemes” i no pas de “problemàtiques”, per què no parlar de “problemes” en un text administratiu? A més de ser menys pomposa i més entenedora, per la seva definició és una paraula més precisa per a aquest context.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *