Welcome / Bienvenue / Benvinguts / Bienvenidos
For information about my translation services, please visit the main site.
Pour des informations sur mes services, merci de regarder le site principal.
Para información sobre mis servicios de traducción, visite el web principal.

Jo també parlo català

El Ministeri d’Interior espanyol ha creat un anunci per a avisar als ciutadans que, per a poder votar, han de comprovar que les seves dades al cens són correctes. Naturalment, als canals de televisió en català aquest anunci s’emet en català.

Hi ha un altre anunci avisant als ciutadans de la comunitat europea (però de fora d’Espanya) que tenim dret a votar. Però curiosament aquest anunci és en castellà. És un exemple més d’aquella manera de pensar que diu que el català és la llengua dels catalans i que el castellà és una llengua internacional, i que per tant els estrangers que vivim a Catalunya parlem castellà. Però si estem mirant TV3, probablement és perquè som més oberts i volem emprar el català.

Al final d’aquest anunci, surt un missatge en francès, anglès, alemany i castellà. Com és que veiem totes aquestes llengües, però no veiem ni un rastre de la llengua pròpia del país?

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *