Welcome / Bienvenue / Benvinguts / Bienvenidos
For information about my translation services, please visit the main site.
Pour des informations sur mes services, merci de regarder le site principal.
Para información sobre mis servicios de traducción, visite el web principal.

El bar sense fum més proper es troba a:

sense fum

Una idea per a fomentar els espais sense fum: obligar als bars intoxicats a afegir a aquell cartell famós la ubicació del bar sense fum més proper. Molts anem a bars amb fum simplement perquè no sabem on trobar un bar sense fum. A més, els bars no s’atreveixen a prohibir el fum per por de perdre clientela. Però pels bars els esdevindria molt més rendible prohibir el fum si tenien la garantia de publicitat gratuïta a cada bar brut del barri. Tan bon punt alguns bars comencessin a prohibir el fum, els caps dels bars bruts veurien com alguns clients potencials es limitessin a mirar el cartell i anar al bar del costat. Aquesta pèrdua de clientela els faria tornar a pensar si no els seria més rendible prohibir el fum també.

Una solució més senzilla seria prohibir el fum completament, com a la majoria de països d’Europa occidental avui dia. Però ja sabem que Spain is different, així que si ni el govern català ni l’espanyol ni l’europeu no s’atreveix a prohibir el fum, potser això seria una bona solució intermediària. Què en penseu?

Mentrestant, us animo a fer el següent quan cerqueu un bar o restaurant. Entreu al bar, i feu la pregunta següent, en ser possible al responsable del bar: “Sisplau, coneixes un bar/restaurant sense fum per aquí”. Si diu que no, li dius “moltes gràcies, adéu-siau”, i te’n vas. Si diu que sí, o bé te n’hi vas (m’he atrevit a combinar tres pronoms — és correcte?), o bé, per cortesia, t’hi quedes, però li expliques que la propera vegada aniràs al bar sense fum.

Share:

One thought on “El bar sense fum més proper es troba a:

  1. Great idea forcing them to show a map with the non-smoking bars. Suggest it to the Generalitat!

    It’s incredible how many bars in BCN do not even have the sign saying whether smoking is allowed or not. If I see one of those I usually pop my head in and shout: “Es pot fumar, aqui?” – If they say. “Yes!” then I say. “Doncs vaig a buscar un altre lloc!”. I certainly agree that non-smokers should be more pro-active in this uneven struggle. We have been passive in so many ways for far too long.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *