Welcome / Bienvenue / Benvinguts / Bienvenidos
For information about my translation services, please visit the main site.
Pour des informations sur mes services, merci de regarder le site principal.
Para información sobre mis servicios de traducción, visite el web principal.

Bolón, peliculón, etc., en català

Per a traduccions professionals: www.timtranslates.com.

Sempre que es fa servir l’aumentatiu “ón” en castellà els catalans es diuen “què fem?”. Normalment acabem amb “gran”, per exemple, a TV3 tenim “la Gran Pel·lícula”. Deixo que els meus lectors catalans facin d’altres propostes, però només volia comentar un cas de traducció a l’anglès. Mirant els campionats del món d’Snooker en Eurosport, he sentit dir el comentarista – en castellà, és clar, malgrat que sigui una llengua tan discriminada a Catalunya i que Eurosport té comentaristes en moltes altres llengües – “un bolón” quan un jugador emboca des d’una situació difícil.

Què fem en català? Si fos un esport més difós a Catalunya i Espanya segurament acabaríem sentit “gran bola”. No sé si aquesta opció és bona o no. Però després em vaig dir, què diríem en anglès. Doncs, probablament una cosa com “fantastic pot”, “incredible pot”, “wonderful pot”, o alguna cosa així, però res de “big ball”. I és que, quan traduïm entre dues llengües no hem de buscar sempre una equivalència tan exacte. Ni tan sols hem de buscar la mateixa categoria gramatical. Però quan traduïm entre el català i el castellà sempre acabem buscant equivalències exactes.

En quant a “peliculón”, probablament diría “feature film” en anglès.

Share:

One thought on “Bolón, peliculón, etc., en català

  1. Passa que no gosen dir, per exemple: “la pel·liculassa”. Es veu que els teclistes de Tv3 troben que els sufixos catalans que com “-assa” i “-ot”, que no es corresponen de manera clara amb els castellans, fan lleig o de poble. Valdria més que ho fessin tot en castellà directament en comptes de passar-se el temps calcant i havent després de dissimular els calcs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *