Welcome / Bienvenue / Benvinguts / Bienvenidos
For information about my translation services, please visit the main site.
Pour des informations sur mes services, merci de regarder le site principal.
Para información sobre mis servicios de traducción, visite el web principal.

Anglo Premier col·labora amb el I Open de Tennis de Taula de Sant Quirze / Anglo Premier is sponsoring the inaugural Sant Quirze Table Tennis Open

Cartell del I Open de Sant Quirze del Vallès

[English article below]

Anglo Premier Translations és patrocinador oficial de I Open de Tennis de Taula de Sant Quirze del Vallès, que tindrà lloc el 16 de juny de 2012. D’aquesta manera recolzem un esdeveniment que contribueix a fomentar la salut al nostre entorn local a través de l’esport.

L’Open consisteix en un torneig per a federats, un altre per a no federats, i un tercer per a escolars, de manera que sigui quin sigui el teu nivell, hi pots participar. Podeu fer la inscripció a través del web del club organitzador, el club de tennis de taula de Sant Quirze del Vallès. T’hi atreveixes?

Anglo Premier Translations is an official sponsor of the inaugural Sant Quirze del Vallès Table Tennis Open, which will take place on 16 June 2012. In doing so, we will be supporting an event that promotes good health through sport in our local community.

There is a tournament for league players, non league players and schoolchildren, so players of any level can take part. Players can register on the website of Sant Quirze del Vallès Table Tennis Club. Are you game?

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *