Aayakulwa | Anglo Premier Professional Translation Services

contact@anglopremier.com

(438) 794-1093

Aayakulwa

Omahangano gopaIgwana

Olweendo Lwomomeya

 • Spindrift racing
  (ongundu yomalweendo gomomeya okuya kondje yomafuta)
 • Spinlock
  (omunduluki gwongodhi yakwatela kumwe iikwaniipangitho)
 • Logicmaster
  (omugandji gwelongekidho lyekwatho)

Omaudhano

Omakwatathano

Elongo

Oshikondo shOnyama

Ongeshefa

Aanyanyangidhi

Omahangano

Oshikondo shOmuthigululwakalo

Omahangano Galwe

Aanyanyangidhi yOmambo

 • Carles Manera
  (omuprofessa gwoshiputudhilo nokwali ominisiteli yepangelo)
 • Philippe Veisseire
  (omutseyinawa gweliko)

Iilonga ya Timothy onga omufatululi oyali dhingi, nokulonga kwe naana ngashi shapumbiwa okushi oku tumbulwa.

Omundokotola Martín Becerra, Omunyanyangidhi gwontopolwa 4 mo
Omilandu dhOmakwatathano nOmithigululwakalo mo Europa
Quilmes, Bernal, Buenos Aires, Argentina