Welcome / Bienvenue / Benvinguts / Bienvenidos
For information about my translation services, please visit the main site.
Pour des informations sur mes services, merci de regarder le site principal.
Para información sobre mis servicios de traducción, visite el web principal.

El bilingüisme de Ciutadans

Com ben sabeu, un dels fonaments de Ciutadans es el bilingüisme. És per això que proposa que TV3 tingui continguts en castellà (de fet, ja n’hi ha, entre entrevistes i anuncis), malgrat la clara dominació del castellà entre els mitjans audiovisuals a Catalunya. Com bons bilingües que són, em van respondre en castellà a una carta que vaig enviar en castellà (responen en català a cartes en castellà?). També, com bons bilingües tenen un web en català i castellà. Curiosament, malgrat que tinc el català com a llengua preferent al meu navegador, per defecte m’envia al web en castellà. Però bé, això deu ser simplement perquè “castellano” ve primer en ordre alfabètic no? Fem un clic en “CATALÀ” i ens envia a la pàgina en català:

Ciutadans

No, no m’he equivocat. És el web en català! En fi, es veu que el seu bilingüisme també s’aplica al seu web en català. Tot i que, curiosament la versió castellana està casi íntegrament en castellà: només he trobat una notícia en català. Una altra curiositat és que el web en català té notícies d’El Periódico — el qual és un diari que una edició en ambdues llengües — en castellà.

He arribat a la conclusió que és un partit amb ideologia nacionalista espanyola, malgrat que diuen que són “no nacionalistes”. Totes les seves idees “a favor del bilingüisme” volen donar més presència a la llengua que ja és la llengua dominant: el castellà. També és un partit monàrquic, com hem pogut comprovar amb les seves manifestacions d’aquest cap de setmana. Per si quedava algun dubte, només s’ha de mirar les pancartes i banderes que duien a la manifestació. Que no ens diguin que són no-nacionalistes, ni que ens diguin que són a favor del bilingüisme.

Share:

One thought on “El bilingüisme de Ciutadans

  1. si has seguit la seva trajectòria i les seves iniciatives, hauràs vist que, en efecte són un partit clarament nacionalista. Això no està pas malament, només que, si et véns a l’electorat com un partit no-nacionalista i que prioritza les persones per sobre dels debats identitaris i ideològics, llavors ets un frau i estàs prenent el pèl a la gent. El bilingüisme de C’s ja fa temps que ens el coneixem…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *