Condicions | Anglo Premier - Serveis professionals de traducció

contact@anglopremier.com

(438) 794-1093Condicions

Les pàgines d’anglopremier.com són propietat de Timothy Barton. La informació continguda en aquest lloc web només té caràcter informatiu. Timothy Barton facilita aquesta informació. Es reserva el dret de modificar-ne el contingut en qualsevol moment sense avís previ. A través d’aquest web podeu accedir a enllaços a altres webs. Timothy Barton no té gens de control sobre la naturalesa, el contingut ni la disponibilitat d’altres webs. La inclusió d’enllaços no implica necessàriament la recomanació o aprovació dels punts de vista que hi són expressats.

La informació continguda en aquest lloc web només té caràcter informatiu. Timothy Barton s’encarrega de facilitar aquesta informació i, tot i que s’esforça per mantenir la informació actualitzada i perquè sigui correcta, no declara ni garanteix de cap manera, explícita o implícita, l’exhaustivitat, precisió, fiabilitat, adequació i disponibilitat en relació amb el web o la informació, els productes, els serveis o les imatges relacionades que s’hi inclouen per a qualsevol fi. La fiabilitat que atorgueu a aquesta informació queda, per tant, a mercè de la vostra pròpia responsabilitat.