Welcome / Bienvenue / Benvinguts / Bienvenidos
For information about my translation services, please visit the main site.
Pour des informations sur mes services, merci de regarder le site principal.
Para información sobre mis servicios de traducción, visite el web principal.

Per què sona tan lleig el mot “oncle”?

Quan vaig llegir en un llibre que, en català, del germà d’un dels pares se’n diu “oncle”, no em va estranyar gens. És molt semblant al mot “uncle” en la meva llengua materna, i exactament igual que en francès. Però quan la gent parla anglès o francès, diu “uncle” i “oncle” sense mànies. En canvi, sembla que en català és un mot tan prohibit com “gerd”, “xicot” o “mida”.

El diumenge passat, va néixer en Matthew Thomas Barton, el meu primer nebot. Quan ho dic als amics, la reacció més típica ha estat: “ets tiet!” o “ets tíu”. A una persona li vaig dir “no sóc tíu, sóc oncle”, i em va dir “buenu, també pots dir tiet”. Doncs, segons el diccionari ni es pot dir “tiet”, i, francament, no veig el sentit de dir “tiet” si ja tenim un mot perfectament adequat per aquest concepte, mot que, repeteixo, s’escriu igual que en francès i pràcticament igual que en anglès.

Però aquest raonament no val. Perquè el català també sembla molt a l’anglès i al francès en la manera de dir “Costa d’Ivori”, “xinès”, “Tunísia”, “Tunis”, “Ucraïna” o “servei” (en el tennis), però com que en català són mots lletjos, els catalans prefereixen dir “Costa de Marfil”, “txinu”, “Túnez”, “Túnez”, “Ucrània” i “saque”. Potser (perdona, tal vegada) és per la submissió del català a una altra llengua?

Ara que m’ha sortit el “tal vegada”, com és que en anglès i francès tampoc no tenim mànies per dir “something” i “quelque chose” ni “the others” i “les autres”, però en català sonen lleig “alguna cosa” i “els altres”, i per tant cal dir “algu” i “els demés”? (Aquest últim va dir l’Artur Mas com a mínim cinc cops en una entrevista a la televisió aquesta setmana.)

Share:

Re: Mala administración universitaria

En el diario ADN de esta mañana, apareció esta carta:

Mala administración universitaria

En estos días ya son muchos los jóvenes que se preparan para hacer los exámenes finales de su carrera; muchos de ellos llevan estudiando duramente todo el año, para que al final se jueguen todo el año en un examen. La universidad pública no da ningún tipo de ayuda a los estudiantes que llevan todo el año asistiendo a clases aburridas y estudiando una media de ocho horas diarias. El profesorado se dedica a preguntar cosas que no vienen en el temario, preguntas muy rebuscadas y complicadas. Todo ello para suspender al mayor número de gente posible, de tal forma que toda esa gente tenga que matricularse de nuevo el año que viene. Sin duda es un gran negocio, ya que son muy pocos los que aprobamos. La universidad debería ayudarnos a aprobar y no hacer todo lo posible para que suspendamos. Eso es lo que hacen.
XXXXXXX
SEVILLA

¡No sabía que cobrábamos comisiones! ¿Cuanto cobramos, los profesores, por cada alumno que suspendemos?

La realidad es que cobramos EXACTAMENTE LO MISMO. Además, si suspendemos más alumnos, tenemos más alumnos el semestre siguiente, y por lo tanto, más trabajo (pero cobrando lo mismo). No puedo comentar el caso personal del alumno que escribió esta carta, pero sé que, en mi caso, si suspendo a un alumno es simplemente porque su nivel no ha sido suficiente para aprobar.

Share: