Welcome / Bienvenue / Benvinguts / Bienvenidos
For information about my translation services, please visit the main site.
Pour des informations sur mes services, merci de regarder le site principal.
Para información sobre mis servicios de traducción, visite el web principal.

No vull perdre temps per voler navegar en català

Aquesta és la pàgina a la qual arribem si utilitzem el web de l’Agència Tributària en català i volem presentar el model 190.

Hi ha un petit problema: demà és la data límit per a presentar el model per a 2008. Però la declaració més recent que podem fer és la de 2006! Què fem? Doncs, com sempre, hem de passar a la pàgina en castellà, on suposem que aquest model sí que estarà disponible.

Fem clic en “Bienvenidos”, i arribem a la pàgina en castellà. O més ben dit, arribem a la pàgina d’inici en castellà. Per arribar a la pàgina que volem hem de fer clic en “Oficina Virtual”, “Presentación de declaraciones”, “Todas las declaraciones” y “Modelo 190”, cosa que acabem de fer en català, però sense haver pogut acabar la tasca. (Si no has pogut arribar-hi, podeu veure la versió castellana aquí.)Quina sorpresa: ara sí que tenim accés a la presentació de 2008 (i la de 2007 també).

El que em molesta no és tan que el model no estigui disponible en català (tot i que m’agradaria que ho estigués), sinó el fet que per voler navegar pel seu web en català, perdem més temps. Per què no crear, en la versió catalana, un enllaç a la presentació en castellà, si no està disponible en català? No passa únicament amb aquest model. Al final és més fàcil navegar en castellà, que a més, és la llengua en què sempre surt la pàgina quan entrem al web, encara que ja hem navegat per aquest lloc web i encara que en les llengües de preferència del nostre navegador tenim el català abans que el castellà.

Share: